Hỗ Trợ Trực Tuyến
Thống Kê Truy Cập
Internet Cáp quang Doanh Nghiệp

https://shop.viettel.vn/d00142357

 

LH: 096.33.000.11

Giá cước hàng tháng đã bao gồm VAT

Gói Cước

Hình thức hòa mạng

Phí lắp đặt

Cước /tháng

Chi tiết

Fast40+

40Mbps

512 Kbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

440.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

440.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast50

50 Mbps

784 Kbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

660.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

660.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast60

60Mbps

1Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

880.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

880.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast60+

60Mbps

2Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

1.400.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

1.400.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast80

80Mbps

1,5Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

2.200.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

2.200.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast80+

80Mbps

3Mbps

Free 01 IP tĩnh

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

3.300.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

3.300.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast100

100Mbps

2Mbps

    Free 01 IP      + 01 block

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

4.400.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

4.400.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast100+

100Mbps

3Mbps

     Free 01 IP      + 01 block

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

6.600.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

6.600.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Fast120

120Mbps

3Mbps

    Free 01 IP      + 02 block

Đóng trước cước 06 tháng

 

0

9.900.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 1 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước

Đóng trước cước 12 tháng

9.900.000đ

Thời gian trừ cước bắt đầu từ tháng nghiệm thu, tặng 3 tháng cước sau khi trừ hết cước đóng trước